Search

ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, предоставени доброволно от потребителите на сайта ще бъдат използвани само и единствено за целите предвидени в общите условия, и предвидени в договора.

Данните от кредитната Ви карта няма и немогат да бъдат съхранявани. Те се визуализират за части от секундата и се използват единствено за удостоверяване на плащането от банката.

ЗЕЛЕН ПЪТ БГ ООД се задължава да не разпространява по никакъв начин лични данни за клиенти на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други. Освен в случаите, когато е получил изрично писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Можете да актуализирате Вашите лични данни по всяко време. Ние също си запазваме правото да въведем тези промени за Вас, включително блокиране на профила Ви, ако ни пишете на е мейл адрес: orders@eclair.bg.

Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за поверителност можете да се свържете с нас на е-mail: orders@ eclair.bg или на телефон 0877100621.
Сигурността на данните е от голямо значение за нас.

Нашите сървъри са защитени със съвременни защитни стени и протоколи за сигурност , за да защитят Вашата лична информация.